Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Giới thiệu chung

              Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Tên tiếng Anh: Campha Thermal Power Company

Tên công ty viết tắt: CPC

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, T.P Cẩm Phả, T.Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3731 030                            Fax: 0203 3730 956

Email: campha@vinacominpower.vn

Website: http://www.nhietdiencampha.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0104297034-008

Vốn điều lệ: 2.179.900.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng).

Tổng số cổ phần: 217.990.000. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Đầu tư xây dựng quản lý vận hành nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống điện Quốc gia.

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty hoạt động theo theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện theo Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (cấp lần đầu) mã số doanh nghiệp 0104297034 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV là Công ty con của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, thuộc Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam. Hiện nay giao cho Tổng công ty Điện lực - TKV - CTCP đại diện nắm giữ cổ phần chi phối phần vốn tại Công ty.

Công ty được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện chạy than Cẩm Phả tại Quảng Ninh với công suất 1x300MW có tính đến mở rộng thành 600MW ở giai đoạn 2 theo Quyết định số 129/QĐ -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Mục tiêu hoạt động của Công ty: Tối đa hóa các khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

Lịch công tác