Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr: Thắng
Hotline: 0912 303.905
Thông tin Cổ đông
Mr: Đức
Hotline: 0977 628.629
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Giới thiệu chung

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả nằm tại khu vực Cầu 20, Phường Cẩm Thịnh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam do Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam(TKV), Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) và các công ty than trên địa bàn thị xã Cẩm Phả làm Chủ đầu tư. Tổng công suất của nhà máy là 600 MW và sản lượng điện năng hàng năm là 3,68 tỷ KWh.

Nhà máy có 2 tổ máy với 4 lò hơi có công suất 150 MW/lò theo công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn (CFB) đốt than và sử dụng nước biển làm nước làm mát. Nhà máy sử dụng phương pháp đốt đá vôi cùng với than để khử khí lưu huỳnh và sử dụng hệ thống lọc bụi tĩnh điện để kiểm soát khí thải theo yêu cầu của về quản lý môi trường. Hệ thống kênh dẫn nước tuần hoàn của Nhà máy là hệ thống kênh hở, có chiều dài trên 300 mét ra bên ngoài Vịnh Bái Tử Long để lấy nước làm mát cho các tổ máy và xả trở lại Vịnh sau khi đã được đưa qua xử lý.

Nguyên liệu đầu vào là than cám 6 (theo TCVN) và than bùn được cung cấp bởi các công ty khai thác than trên khu vực thị xã Cẩm Phả qua Nhà máy sàng tuyển của Công ty tuyển than Cửa Ông. Hệ thống đầu nối với hệ thống điện quốc gia bằng 2 cấp điện áp là 220 KV và 110 KV nhằm cung cấp điện cho khu vực tam giác kinh tế Hà Nội-Quảng Ninh-Hải Phòng và quốc gia.

Quan hệ cổ đông

 Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các quý cổ đông trong quá trình thực hiện việc lưu ký chuyển nhượng sổ cổ phần, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin thực hiện việc thu hồi lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của quý cổ đông và thực hiện việc cấp mới Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Kính đề nghị các quý cổ đông cá nhân gửi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến địa chỉ:
Lưu Mạnh Thắng - phòng kế toán tài chính; Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin; phường Cẩm Thịnh -  thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh. trước ngày 31/01/2016 để được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới.
Kính đề nghị các quý cổ đông cần phải đọc kỹ nội dung thông báo này vì quyền lợi chính đáng của các quý cổ đông.

Lịch công tác