Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Báo cáo năm 2009

Theo báo cáo của phòng kế hoạch Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả, đến hết tháng 12 năm 2009 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: