Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr: Thắng
Hotline: 0912 303.905
Thông tin Cổ đông
Mr: Đức
Hotline: 0977 628.629
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Báo cáo năm 2009

Theo báo cáo của phòng kế hoạch Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả, đến hết tháng 12 năm 2009 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: