Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Báo cáo năm 2014

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015

  Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin xin kính báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh và các Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
Lý do: Công ty chưa hoàn tất thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
Thời gian gia hạn: Tháng 6 năm 2014.

Chi tiết nội dung gia hạn

Xem thêm