Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Báo cáo năm 2013

Giải trình báo cáo tài chính năm 2013

  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin xin công bố báo cáo giải trình Báo cáo tài chính năm 2013. Nội dung báo cáo giải trình Báo cáo tài chính 2013 xem file đính kèm.

Báo cáo giải trình Báo cáo tài chính năm 2013.

Xem thêm