Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Báo cáo năm 2009

Kế hoạch năm 2010


*) Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1
- Tháng 01/2010 Chạy tin cậy nhà máy, tháng 02/2010 và tháng 3/2010 thực hiện Chạy huy động theo yêu cầu của Bộ công thương để bổ sung cho lưới điện Quốc gia.
- Nhà thầu tiếp tục thực hiện công tác thử nghiệm và hiệu chỉnh thông số kỹ thuật các thiết bị.
-  Hoàn thiện khu Nhà khách, nhà đi ca.
*)  Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2
- Thi công nền trong nhà năng lượng chính.
- Xây tường nhà năng lượng chính.
- Thi công giá đỡ phía sau bộ lọc bụi số 3.
- Thi công đường ống dẫn khí.
- Lắp đặt máy biến áp liên lạc.
- Lắp đặt dây bảo vệ chiếu sáng và cáp nổi.
- Lắp đặt thiết bị phụ trợ của lò hơi và tua bin.
- Thi công gạch chịu lửa cho lò hơi số 3.
- Lắp dựng đường ống sinh hơi.
- Lắp dựng phần áp lực cho lò hơi số 4.
- Kiểm tra thuỷ lực lò hơi số 3.
 
2. Tình hình thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, giá trị vốn góp đã thực hiện: hiện tại có đủ vốn cho việc thanh toán các khối lượng của gói thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.
 
3. Tình hình thực hiện công tác giải ngân, khả năng huy động vốn: hiện tại chưa có gì vướng mắc.
 
4. Tình hình chuẩn bị đầu tư, thực hiện các dự án lớn của đơn vị: hiện tại đơn vị chỉ thực hiện dự án trên không đầu tư dự án nào khác.
 
5. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch: Tiến độ thực hiện gói thầu EPC và gói thầu xây dựng Nhà khách, nhà đi ca của Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả bị chậm so với kế hoạch. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết phối hợp thực hiện công việc để tháo gỡ khó khăn, tích cực chủ động đẩy nhanh tiến độ để bàn giao nhà máy và đưa công trình vào sử dụng. Đối với Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 nhà thầu vẫn đang khẩn trương đẩy nhanh cho kịp hoàn thành đúng tiến độ của hợp đồng.
 
 Download file đính kèm tại đây

Xem thêm