Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr: Thắng
Hotline: 0912 303.905
Thông tin Cổ đông
Mr: Đức
Hotline: 0977 628.629
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

- Đầu tư xây dựng quản lý vận hành nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả và bán điện cho hệ thống điện Quốc gia.

            - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

Xem thêm