Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Danh sách cổ đông có chứng minh thư quá hạn

 Đến ngày 14/04/2014 hiện còn 58 cổ đông chưa gửi thông tin về chứng thư được cấp mới. 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả -  Vinacomin

Đề nghị các cổ đông hiện chưa cung cấp thông tin về chứng minh thư mới có tên trong danh sách gửi thông tin về công ty theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin
phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
Số điện thoại liên hệ khi cần: 033 3734459

Mẫu xác nhận thông tin về CMT được cấp mới

Danh sách cổ đông có chứng minh thư quá hạn

Xem thêm