Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2013

 
 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin (CPC) kính báo quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Các cổ đông của CPC về việc CPC gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
 
Lý do: 
 
CPC chưa hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng thời gian quy định.
 
Thời gian gia hạn: Cuối tháng 5 năm 2013.
 
File đính kèm

Xem thêm