Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014

 Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin xin kính báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh và các Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
Lý do: Công ty chưa hoàn tất thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
Thời gian gia hạn: Cuối tháng 5 năm 2014.

Chi tiết nội dung

Xem thêm