Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông năm 2011

Ngày 22 tháng 6 năm 2011, Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011. Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc với sự tham gia của 10 Cổ đông sáng lập, và 9 cổ đông lẻ. 10 nội dung đã được hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành 100%, không có ý kiến không tán thành. Hội nghị đã thành công rực rỡ và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút.
 

Xem thêm