Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 
Kính gửi: Quý cổ đông
 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
Trân trọng!
 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.pdf
 
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013.pdf

Xem thêm