Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Thông tin về ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin xin gửi thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Các cổ đông có thể tìm hiểu về thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nội dung của file đính kèm:
 
File đính kèm

Xem thêm