Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Kính gửi: Các quý cổ đông 

Căn cứ vào QĐ số 782/QĐ-SGDHN ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.
Căn cứ vào thông báo số 1234 /TB-SGDHN ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Theo đó, ngày 25 tháng 9 năm 2017 là ngày cổ phiếu của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom với giá tham chiếu là 10.000đồng/cổ phiếu. Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

userfiles/187- giao dịch trên thị trường chứng khoán(1).pdf 
Trang123456