Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần nhiệt điện thông báo quyết định của hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015.
Quyết định về việc thông qua báo cáo tài chính 2015
Quyết định hội đồng quản trị
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả thông báo Quyết định hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015.
 Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các quý cổ đông trong quá trình thực hiện việc lưu ký chuyển nhượng sổ cổ phần, Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin thực hiện việc thu hồi lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của quý cổ đông và thực hiện việc cấp mới Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Kính đề nghị các quý cổ đông cá nhân gửi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến địa chỉ:
Lưu Mạnh Thắng - phòng kế toán tài chính; Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin; phường Cẩm Thịnh -  thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh. trước ngày 31/01/2016 để được cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới.
Kính đề nghị các quý cổ đông cần phải đọc kỹ nội dung thông báo này vì quyền lợi chính đáng của các quý cổ đông.

 Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin xin kính báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh và các Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
Lý do: Công ty chưa hoàn tất thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
Thời gian gia hạn: Tháng 6 năm 2014.

Chi tiết nội dung gia hạn.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014.
File đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Trang123456