Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Quan hệ cổ đông

 Đến ngày 14/04/2014 hiện còn 58 cổ đông chưa gửi thông tin về chứng thư được cấp mới.
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả - Vinacomim
 
Kính đề nghị những cổ đông cá nhân xem danh sách cổ đông của công ty theo file danh sách cổ đông đính kèm. 
 
Danh sách Cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện cẩm Phả  - Vinacomin
Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tới các cổ đông của công ty như sau:
Ngày 22 tháng 6 năm 2011, Công ty đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011. Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc với sự tham gia của 10 Cổ đông sáng lập, và 9 cổ đông lẻ. 10 nội dung đã được hội đồng cổ đông thông qua với sự tán thành 100%, không có ý kiến không tán thành. Hội nghị đã thành công rực rỡ và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút.
Trang123456