Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Đảng ủy - công đoàn

Đẩy mạnh triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

  Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một trong những Nghị quyết quan trọng trong công tác xây dựng đảng, do vậy Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai, quán triệt nghiêm túc đến toàn bộ cán bộ, đảng viên.

 

Đến nay, sau quá trình học tập, nhiều chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn đã cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong quá trình học tập Nghị quyết, các đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên các chi, đảng bộ đã nắm vững những nội dung cơ bản, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao về nhận thức trong toàn bộ đảng viên. Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 (khóa XII) về xây dựng đảng đồng thời gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, đã có 98% cán bộ đảng viên được học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị, 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và cam kết không "tự diễn biến", không "tự chuyển hóa". Các chi đảng bộ và các tổ chức đoàn thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tinh thần nội dung Nghị quyết và Chỉ thị đến đoàn viên, hội viên, người lao động trong đơn vị... Các cấp ủy triển khai tốt công tác học tập, quán triệt Nghị quyết như các Đảng ủy: Công ty Nhiệt điện Đông Triều, Kho vận Đá Bạc, Trung tâm cấp cứu mỏ, Địa chất mỏ v.v.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng triển khai xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả cao. Trong triển khai thực hiện, gắn nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017 với xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Xem thêm