Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Đảng ủy - công đoàn

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ NHANH CHÓNG TRIỂN KHAI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY LẦN THỨ V TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẦN

                 Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-CĐ ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-CĐ ngày 7/4/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả ban hành kế hoạch đại hội Công đoàn bộ phận, Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ  V nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Vừa qua trong tháng 5/2017, tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả đã diễn ra đại hội công đoàn bộ phận của 5 đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra với 4 đơn vị tổ chức đại hội toàn thể là Công đoàn Phân xưởng sửa chữa, Công đoàn Phòng Hành chính Quản trị, Công đoàn Khối Kinh tế - Nghiệp vụ và Công đoàn Khối Kỹ thuật và 1 đơn vị tổ chức đại hội đại biểu là Công đoàn Phân xưởng Vận hành. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới theo đúng những tiêu chí hướng dẫn tại kế hoạch 35-CĐ/NĐCP ban hành ngày 07/4/2017.

Đại hội của các bộ phận tiến tới đại Hội công đoàn Công ty cũng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Quán triệt, triển khai và tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đối với phong trào CNVCLĐ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm tập hợp đoàn kết đông đảo CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung, đội ngũ công nhân Tổng công ty Điện lực - TKV và đội ngũ công nhân Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV nói riêng vững mạnh.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, là bước chuẩn bị quan trọng để tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty Điện lực lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, vì vậy trước, trong và sau Đại hội, các công đoàn bộ phận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như những nhiệm vụ chính trị của Công ty như Giải bóng đá phong trào toàn công ty với sự tham gia của 6 đội bóng thuộc các khối công đoàn bộ phận trong đó công đoàn Phân xưởng Vận hành đăng ký tham gia 4 đội (Kíp vận hành số 1, 2, 3 và 4), Phân xưởng sửa chữa tham gia 1 đội và khối văn phòng tham gia 1 đội, tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Công ty chuẩn bị tham gia An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty điện lực và tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Thi tìm hiểu về Lực lượng vũ trang Tỉnh Quảng Ninh v.v…

Đại hội đã thực hiện được nhiệm vụ, đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp bộ phận, rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, và các giải pháp phấn đấu cho nhiệm kỳ tới. Đảm bảo tính dân chủ, nghiêm túc theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thông qua đại hội đã kiện toàn nâng cao chất lượng cán bộ, lựa chọn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, giữ ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn Công ty trong giai đoạn mới.

Bám sát với Phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đại hội công đoàn 5 bộ phận thuộc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả đã diễn ra thành công tốt đẹp là bước chuẩn bị tích cực tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả lần thứ V tiếp tới đại hội công đoàn Tổng Công ty điện lực – TKV lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về Đại hội công đoàn bộ phận:


Xem thêm