Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mrs: Thanh
Hotline: 0979 802 603
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
Mr: Duy
Hotline: 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Tin nội bộ

Bà Nguyễn Thị Dung thôi là người đại diện của Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát của Công ty..

userfiles/409- công bố thông tin bất thường.pdf

Xem thêm