Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Tin trong ngành

Công đoàn TKV: Tuân thủ Luật An toàn, vệ sinh lao động

 Là một trong những ngành có rủi ro cao về tai nạn nghề nghiệp, do đó ngành Than luôn chú trọng các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

 

Quyết tâm thi đua lao động tốt, bảo đảm an toàn trước ca sản xuất

Ngày 1/7/2016, Luật ATVSLĐ đầu tiên của Việt Nam - nước thứ sáu trong ASEAN ban hành luật này - có hiệu lực thi hành. Luật ATVSLĐ đã đưa 2 điều về trách nhiệm của tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở vào luật. Tổ chức công đoàn phải tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ. Bên cạnh đó, bản thân người lao động, tổ chức công đoàn phải huấn luyện đội ngũ công nhân nguồn ngay trong doanh nghiệp, nhất là tại công đoàn cơ sở để họ nắm bắt được những sự cố mất an toàn lao động, kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động để xử lý.

Những điểm mới của luật chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới ngành Than - ngành có số lượng lao động lớn với môi trường đặc thù… Chính vì vậy, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai tổ chức tập huấn, phổ biến Luật ATVSLĐ, các nghị định hướng dẫn thực hiện luật. Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục duy trì việc kiểm tra chéo về công tác ATVSLĐ để học tập, trao đổi kinh nghiệm; từ đó không ngừng nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ tại các đơn vị sản xuất, góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn lao động, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành.

Thời gian qua, ngành Than đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm ATVSLĐ và được đánh giá có nền nếp về công tác này. Hàng năm, ngay từ đầu quý I, các đơn vị đã kiện toàn Hội đồng bảo hộ lao động; xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng, thực hiện đầy đủ và vượt kế hoạch về ATVSLĐ hàng năm. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ giữa chuyên môn, công đoàn và đoàn thanh niên trong những năm qua rất hiệu quả. Chuyên môn đã phối hợp với tổ chức công đoàn kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ cho mạng lưới này và tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tập đoàn 2 năm một lần; phát động phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ; phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết liên tịch tại một số đơn vị. Công tác tuyên truyền, vận động CBCN-LĐ chấp hành kỷ luật lao động; nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động; giải quyết đúng, đủ chế độ cho người lao động được quan tâm.

Hàng năm, công đoàn các cấp đã duy trì tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ, nhất là việc kiểm tra chéo toàn diện giữa các đơn vị, kiểm tra theo chuyên đề, tự thực hiện kiểm tra theo kế hoạch. Qua đó, công đoàn các cấp kịp thời kiến nghị, khắc phục và xử lý vi phạm về quyền lợi, chế độ của người lao động. Yếu tố quan trọng trong công tác an toàn đó chính là đầu tư công nghệ hợp lý trong khai thác. Vì thế, các đơn vị ngành Than đã không ngừng chú trọng đầu tư công nghệ mới, thiết bị tiên tiến, trang bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc tại các công ty than Mạo Khê, Nam Mẫu, Uông Bí, Hồng Thái, Hạ Long, Quang Hanh, Khe Chàm…

 

Xem thêm