Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Tin nội bộ

Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi lần thứ IV năm 2017

  Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi lần thứ IV năm 2017

 

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả diễn ra Hội thi AT-VSV giỏi lần thứ IV năm 2017.

          

Tham gia Hội thi gồm có 4 đội: Hành chính quản trị, Phân xưởng Sửa chữa, Đội Kíp 1 & 2 phân xưởng Vận hành, Đội Kíp 3 & 4 phân xưởng Vận hành với 12 an toàn viên tiêu biểu đại diện cho 42 an toàn viên trong Công ty. Hội thi đã diễn ra sôi nổi với 4 phần thi: Chính sách – Pháp luật BHLĐ, trắc nghiệm hình ảnh, kiến thức chuyên ngành, lý thuyết thực hành y tế hoặc PCCC.

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như đội ngũ CNVCLĐ chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, các quy định pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đây là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị trong Công ty, từ đó làm cơ sở bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ mạng lưới an toàn vệ sinh viên và thúc đẩy phong trào an toàn trong lao động sản xuất tại các đơn vị nhằm giảm tối đa sự cố kỹ thuật, tai nạn nghề nghiệp trong Công ty.

Hội thi đã khép lại với bốn phần thi của bốn đội một cách ấn tượng, thành công với giải nhất toàn đoàn thuộc về Đội kíp 1 & 2 của phân xưởng vận hành. Qua hội thi lựa chọn được 3 An toàn viên xuất sắc, 07 an toàn viên giỏi. Kết quả hội thi ATVSV giỏi của Công ty lần IV năm 2017 một lần nữa khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tích cực, trách nhiệm chủ động, phối hợp tốt với chuyên môn để tổ chức Hội thi, nhằm nâng cao quản lý mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Công ty, tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa các đơn vị và toàn thể CBCNV trong việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như các kỹ năng thực hành xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tham gia lao động sản xuất, đồng thời cũng tạo khí thế, động lực và tinh thần khích lệ cho toàn thể Cán bộ CNVCLĐ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và đảm bảo An toàn lao động trong sản xuất.

Một số hình ảnh tại hội thi:


Xem thêm