Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin Tài chính
Mr Hùng
Hotline: 0968 060 030
Thông tin Cổ đông
Mr: Thành
Hotline: 0936845 489
 

Tiện ích

  Weather
  Gold Price
  Exchange Rates
  Stocks
  

Tin trong ngành

Nhiệt điện Đông Triều sản xuất 282 triệu kWh điện trong quý I/2017

 
 Hết quý I năm 2017, Công ty nhiệt điện Đông Triều đã sản xuất 829 triệu kWh điện, bằng 28,99% KH năm; bằng 108,94% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt 735 triệu kWh, bằng 28,88% KH năm; bằng 108,57% so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo đó, doanh thu sản xuất điện: 983 tỷ đồng, bằng 28,98% KH năm; doanh thu điện thương phẩm: 872 tỷ đồng, bằng 28,88% KH năm.

Lợi nhuận của Công ty ước đạt khoảng 105 tỷ đồng.

 

Xem thêm